Om Sörmland Berättar

Sörmland Berättar drivs av Biblioteksutveckling Region Sörmland med stöd av  Kulturrådet. Syftet är att stimulera litteraturen som konstform i Sörmland och utforska lämpliga arbetsområden för en litteraturutvecklartjänst.

Verksamheten inleddes med Poetry Slam-tävlingar, länsfinal och ett sörmlandslag i SM i Poetry Slam, en flerspråkig poesiturné, framtagandet av en finsksvensk barnbok utifrån äldres berättelser, arbete för mer litteratur inom Skapande skola, berättarkvällar, poesi under forntidsvandringar, sörmländska berättare i radio, arrangerat utställartorg för regionala författare och förlag – och mycket annat.

En utbildning i ledandet av skrivar- och berättarkurser hölls hösten 2018 med 14 bibliotekarier och lärare från hela länet, som nu är igång eller planerar litterära verksamheter på sina respektive orter.

Delprojektet ”Litterära Språkvänner” där skrivande personer med olika språk samarbetar kring sina framföranden fortsätter under hela projekttiden, likaså arbete med barn och ungas litterära utövning samt arbete med professionella författare.

Men projektet som pågår t o m oktober 2020 tar emot input och förslag fortlöpande.

Projektledare är Irène Karlbom Häll.